Dřevěné vazníky,Dřevěné panely,Dřevěné krovy,Dřevěné konstrukce

Vzorové realizace dřevěných konstrukcí

Každá dřevěná stavba - velká i malá, jednoduchá nebo atypická konstrukce, drobná zahradní architektura nebo velkorozponové střechy - potřebuje detailní projektovou přípravu a navržení technologicky správného řešení stavby.

V případě KASPER CZ se po dokončení projektu připravuje i detailní technická, výrobní a montážní dokumentace. V této fázi jsou specifikovány druhy prvků pro výrobu konstrukce, způsob impregnace, druhy montážních a spojovacích materiálů a také způsob dopravy a montáže na staveništi. Vzhledem k tomu, že KASPER CZ vyrábí dřevěné prvky ve vlastní moderní výrobě, má kvalitu přípravy a výroby zcela pod svým dohledem a může tak garantovat kvalitu celého procesu.

Před finálním předáním realizační dokumentace investorovi probíhá několik kontrolních fází. Technický tým tak minimalizuje chybovost všech přípravných fází a snaží se o dosažení představ investora.

 

Střechy rodinných domů

Jedním příkladem za stovky postavených krovů rodinných domů může být stavba manželů Ryšavých nedaleko Trutnova. Manželé si vybrali valbový typ střechy s využitelným půdním prostorem pro odkládání sezónních a objemných věcí.

Mladý architekt Ing. Arch. Jaroslav Voceďálek navrhl konstrukci krovu formou dřevěných sbíjených vazníků se styčníkovou deskou. Přesah dolního pasu vytvoří jednoduše podklad pro následné podbití římsy. U terasy domku navrhl pohledovou vaznici z lepeného lamelového dřevaprofilu Duo, Trio Si.

Při použití styčníkových desek je rychlá prefabrikace konstrukce, protože dřevěné prvky jsou nařezány na pile nebo předpřipraveny v CNC obráběcím centru a potom snadno spojeny styčníkovou deskou.

http://kaspercz.cz/reference/drevene-konstrukce-se-stycnikovou-deskou/strechy-rodinnych-domu/rd-rysavy-trutnov-bojiste/

Some description

Velkorozponové nosné konstrukce střech

KASPER CZ je také stavitelem velkorozponových nosných konstrukcí střech, které mají rozpětí až 30 metrů. Pro tento druh střech se používá konstrukce příhradových vazníků pro svoji vysokou tvarovou a konstrukční variabilitu.

Geometrický tvar krovu umožňuje univerzální využití pro téměř jakýkoliv tvar střechy.

Investoři většinou požadují rychlou a spolehlivou výstavbu s kvalitní konstrukcí a cenově výhodné řešení. A právě tyto parametry dokáže KASPER CZ dlouhodobě plnit.

Vzorovou konstrukcí může být například výstavba krovu obchodního centra PENNY Market a KIK v Letovicích. Konstrukce zastřešuje přibližně 2 200 m2 půdorysné plochy. Vazníky mají základní světlý rozpon mezi podporami 21,1 m a sklon 21o. Prostor před výlohou je zakryt vykonzolovaným vazníkem o šířce 2,6 m. Konstrukce je navržena na bezpečný přenos veškerého zatížení od krytiny, podhledu, revizních lávek a technického zařízení.

http://kaspercz.cz/reference/drevene-konstrukce-se-stycnikovou-deskou/velkorozponove-nosne-konstrukce-strech/supermarket-letovice/

Some description 

Celodřevěné systémy jako nosné konstrukce

Příhradové vazníky se využívají nejen pro stavbu střech, ale také jako nosné „kostry“ jednoduchých průmyslových a skladových hal, nosný stěnový systém pro pasivní stavby, střešní nástavby atd.

Jedním z atypických objektů, které KASPER CZ realizoval s touto technologií, bylo divadlo Globe na Pražském výstavišti. Jednalo se o repliku původní scény Shakespearova divadla podle historických prostorových parametrů.

Celou arénu hlediště tvoří celodřevěná stavebnicová konstrukce sestavená z dílčích konstrukčních dílců. Technologii výroby jednotlivých dílů tvoří systém dřevěné spojované konstrukce se styčníkovými deskami. Hlavní konstrukční prvek tvoří příčný dvoulodní třípodlažní rám se speciálním vnitřním uspořádáním dílčích prutů. Nosné rámy zajišťují stabilitu konstrukce ve své rovině. Nosné rámy jsou v úrovních rámových příčlí vzájemně spřaženy systémem vaznic, které současně nesou podlahové konstrukce jednotlivých podlaží. Sloupy rámů jsou propojeny prvky zábradlí, které jsou konstruovány jako rovnopasý příhradový nosník. Zábradlové prvky tedy působí jako ztužidla zajišťující stabilitu sloupů rámů v rovině kolmé na vlastní rovinu rámu. Podlahy a průchody hledištěm jsou diagonálně zabedněny prkny tl. 24 mm. Zastřešení hlediště tvoří systém dřevěných pultových vazníků se sklonem 15°, uložených na nosných rámech nebo vaznicích. Střešní rovina je zabedněna prkny tl. 24 mm. Hlavní nosnou konstrukci jeviště tvoří prostorová příhradová deska o půdorysných rozměrech 12,5 m (tj. 5 x 2,5 m) x 12,5 m (tj. 5 x 2,5 m) svařená z ocelových čtvercových trubek. Tato deska je vysutá na čtyřech sloupech. Prostorová příhradovina nese dřevěný dvouvrstvý rošt z fošen tl. 52 mm shodných půdorysných rozměrů, na který je proveden záklop z prken tl. 24 mm.

http://kaspercz.cz/reference/drevene-konstrukce-se-stycnikovou-deskou/celodrevene-systemy/divadlo-globe-99/

Some description 

Atypické krovy z dřevěných klasicky vázaných konstrukcí

Lanová dráha na Sněžku je jedním z velmi rozsáhlých projektů krovů z dřevěných klasicky vázaných konstrukcí v České republice.

Tradiční tesařské konstrukce se používají pro pohledové i nepohledové části střech, které mají sklon 35°- 45°.

Při projekčních pracích u třech stanic lanovky na Sněžku bylo třeba nastavit styl řešení jednotlivých detailů, zajistit provázanost profesí, především osazování oken, a navíc v případě horní stanice bylo potřeba zajistit návaznost na původní a projektem zachovanou výstupní a vstupní část. Pouze u spodní stanice lanovky se jednalo o novostavbu, ostatní dvě stanice byly rekonstruovány.

Technologicky nejsložitější součástí ze všech dřevěných konstrukcí celého projektu byla pohledově řešená celodřevěná hala spodní stanice. Je tvořena šesti samonosnými naležato spojovanými rámy na rozpětí podpor 14 m. Vlašské krokve rozepřely jednotlivé rámy a šikmé prvky zajišťují zavětrování podélného směru v délce 25 m. Celá stavba trvala 5 měsíců a celková spotřeba řeziva přesáhla 200 m3.

http://kaspercz.cz/reference/drevene-klasicky-vazane-konstrukce/krovy-rodinnych-a-bytovych-domu-atypicke-krovy/lanova-draha-snezka/

Some description 

Nosné konstrukce z lepeného lamelového dřeva

Lepené lamelové dřevo se používá pro konstrukce, u kterých je nárok na velikost, vysokou pevnost a také estetickou hodnotu. Dřevená konstrukce je odolnější vůči vzniku trhlin a díky možnosti napojování umožňuje velkou variabilitu tvarů.

Tuto technologie zvolila KASPER CZ i pro rekonstrukci střechy přes 300 let staré barokní sýpky ve vsi Břešťany nedaleko hory Říp. Objekt sýpky, která patří k největším u nás a nejspíše i ve střední Evropě, je obdélného tvaru a má čtyři až pět nadzemních podlaží podle sklonu terénu.

Konstrukce krovu z lepeného masivního dřeva je rozdělena na sedm prostorových segmentů se stanovou střechou a dva koncové segmenty s valbovou střechou. Prostorové segmenty byly doplněny několika krovovými rámy. Každý segment je konstrukčně samostatný a samonosný.  KASPER CZ prováděla kompletaci dílů na terénu a osazovala je na vrchol domu vcelku. Montáž se tak velmi zrychlila.

Každý segment je tvořen nosnými trojúhelníkovými rámy spojené vodorovnými krokvemi („po Vlašsku“), které jsou tzv. „rybinami“ začepovány do nosných rámů. Koncové segmenty jsou obdobné s využitím nárožních krokví. Segmenty jsou zavětrovány křížem uloženými trámy spojujícími nosné rámy.

http://kaspercz.cz/reference/nosne-konstrukce-z-lepeneho-lameloveho-dreva/barokni-sypka-brestany/

Some description

Nosné stěnové dílce na bázi dřeva

Po dlouholetých zkušenostech se stavbou dřevěných konstrukcí se společnost KASPER CZ rozhodla vyvinout a zrealizovat nový nosný konstrukční systém pro bytové domy v pasivním standardu.

Systém primárně zajišťuje nejen statické požadavky, ale zároveň nabízí vynikající řešení pro stavebně-fyzikální problematiku formou difuzně otevřené obvodové stěny.

Konstrukční řešení nosné kostry, která je navržena z příhradových prvků, umožňuje připojit vnější i vnitřní plášťový materiál při maximální eliminaci konstrukčních tepelných mostů.

Výhodou stěnových dílců navrhovaných a vyráběných společností KASPER CZ je mimo jiné možnost dodávky křížem lepených desek (CLT) s jednou či dvěma pohledovými stěnami bez nutnosti jakýchkoli dodatečných povrchových úprav. Tato vlastnost zkracuje dobu montáže nosné konstrukce dřevostavby na absolutní minimum. Dřevěné panely jsou dodávány i v protipožárním provedení.

Jednou z realizací je nástavba hotelu ve Szklarske Porebe.

V rámci řešení nástavby hotelu byla zpracovaná kompletní projektová dokumentace, včetně statického návrhu. Projekt obsahoval dvojúrovňové dřevěné zastropení posledního podlaží, na které bylo postaveno nové celodřevěné patro v technologii lehkého skeletu. Nástavba hotelu je zastřešena v převážné části klasicky vázaným krovem vyrobeným na CNC stroji v kombinaci s prvky BSH a příhradové konstrukce vyrobené technologií styčníkové desky s prolisovanými trny.

http://kaspercz.cz/reference/nosne-stenove-dilce-na-bazi-dreva/nastavba-hotelu-szklarska-poreba/

Some description

 

 

 

Nevíte si rady?

Kontaktujte zákaznickou linku

Jsme tu pro vás od pondělí do pátku vždy od 8 do 18 hodin.

Telefon +420 499 827 300
Email podpora@kaspercz.cz

Jsme tu pro vás ...

... a vždy najdeme společné řešení