KASPER CZ realizoval atypický dům. Konstrukce je doslova postavena na dřevěných lepených rámech. Ty jsou přiznané v interiéru, a tvoří tak jeho charakteristický rys.

Více na: Idnes.cz